Opinjoni - JURI_AD(2016)587696Opinjoni
JURI_AD(2016)587696

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali
għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (l-Ukrajna)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Heidi Hautala

27.9.2016

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: