MNENJE
Odbora za pravne zadeve
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Ukrajina)
(COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD))
Pripravljavka mnenja: Heidi Hautala

27.9.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: