11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
(COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Докладчик (по становище): Антониу Мариню и Пинту

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 789kWORD 123k
Правна информация - Политика за поверителност