11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta
(COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Arvamuse koostaja: António Marinho e Pinto

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 655kWORD 117k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika