11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)
(COM(2013) 0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Nuomonės referentas: António Marinho e Pinto

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 751kWORD 118k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika