11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
ATZINUMS
Sniegusi Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
(COM(2013)0535 - C8-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Atzinuma sagatavotājs: António Marinho e Pinto

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 752kWORD 106k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika