11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
(COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Rapporteur voor advies: António Marinho e Pinto

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 411kWORD 120k
Juridische mededeling - Privacybeleid