11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
OPINIA
Komisji Prawnej
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
(COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: António Marinho e Pinto

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 764kWORD 114k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności