11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)
(COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Raportor pentru aviz: António Marinho e Pinto

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 751kWORD 120k
Notă juridică - Politica de confidențialitate