11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
(COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: António Marinho e Pinto

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 709kWORD 120k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia