11.10.2017
JURI_AD(2017)607846
YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
(COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD))
Föredragande av yttrande: António Marinho e Pinto

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 588kWORD 118k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy