15.10.2018
JURI_AD(2018)625400
MNENJE
Odbora za pravne zadeve
za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih]
(COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Pripravljavec mnenja: Pavel Svoboda

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 330kWORD 187k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov