22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Ordfører for udtalelse: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 383kWORD 130k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik