22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
ADVIES
van de Commissie juridische zaken
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Rapporteur voor advies: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 386kWORD 140k
Juridische mededeling - Privacybeleid