22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
OPINIA
Komisji Prawnej
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 713kWORD 142k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności