22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Raportoare pentru aviz: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 629kWORD 141k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate