22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 652kWORD 141k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia