22.11.2018
JURI_AD(2018)627900
MNENJE
Odbora za pravne zadeve
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote
(COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Pripravljavka mnenja: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 615kWORD 131k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov