7.9.2020
JURI_AD(2020)652326
UDTALELSE
fra Retsudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
med henstillinger til Kommissionen om Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
(2020/2018(INL))
Ordfører for udtalelse (*): Patrick Breyer

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 139kWORD 52k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik