7.9.2020
JURI_AD(2020)652326
ARVAMUS
Esitaja: õiguskomisjon
Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta
(2020/2018(INL))
Arvamuse koostaja (*): Patrick Breyer

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 136kWORD 54k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika