Arvamus - JURI_AD(2020)652326Arvamus
JURI_AD(2020)652326

  ARVAMUS
  Esitaja: õiguskomisjon
  Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta
  (2020/2018(INL))
  Arvamuse koostaja (*): Patrick Breyer

  7.9.2020

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: