Lausunto - JURI_AD(2020)652326Lausunto
JURI_AD(2020)652326

LAUSUNTO
oikeudellisten asioiden valiokunnalta
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
(2020/2018(INL))
Valmistelija: Patrick Breyer

7.9.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: