7.9.2020
JURI_AD(2020)652326
TUAIRIM
ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
le moltaí don Choimisiún maidir leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha: Feabhas a Chur ar Fheidhmiú an Mhargaidh Aonair
(2020/2018(INL))
Rapóirtéir don tuairim (*): Patrick Breyer

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 149kWORD 55k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais