Tuairim - JURI_AD(2020)652326Tuairim
JURI_AD(2020)652326

  TUAIRIM
  ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
  chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
  le moltaí don Choimisiún maidir leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha: Feabhas a Chur ar Fheidhmiú an Mhargaidh Aonair
  (2020/2018(INL))
  Rapóirtéir don tuairim (*): Patrick Breyer

  7.9.2020

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: