7.9.2020
JURI_AD(2020)652326
NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto
pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas“
(2020/2018(INL))
Nuomonės referentas(*): Patrick Breyer

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 157kWORD 52k
Teisinė informacija - Privatumo politika