Nuomonė - JURI_AD(2020)652326Nuomonė
JURI_AD(2020)652326

  NUOMONĖ
  Teisės reikalų komiteto
  pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui
  su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas“
  (2020/2018(INL))
  Nuomonės referentas(*): Patrick Breyer

  7.9.2020

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: