7.9.2020
JURI_AD(2020)652326
STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: Zlepšovanie fungovania jednotného trhu
(2020/2018(INL))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Patrick Breyer

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 149kWORD 55k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia