MNENJE
Odbora za pravne zadeve
za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
(2020/2018(INL))
Pripravljavec mnenja(*): Patrick Breyer

7.9.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: