MNENJE
  Odbora za pravne zadeve
  za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
  (2020/2018(INL))
  Pripravljavec mnenja(*): Patrick Breyer

  7.9.2020

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: