7.9.2020
JURI_AD(2020)652326
YTTRANDE
från utskottet för rättsliga frågor
till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktion
(2020/2018(INL))
Föredragande av yttrande (*): Patrick Breyer

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 137kWORD 52k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy