Vélemény - JURI_AD(2021)694960Vélemény
JURI_AD(2021)694960

VÉLEMÉNY
a Jogi Bizottság részéről
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére
a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
A vélemény előadója: Geoffroy Didier

30.9.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: