MNENJE
Odbora za pravne zadeve
za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES
(COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
Pripravljavec mnenja: Geoffroy Didier

30.9.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: