Vélemény - JURI_AD(2022)736462Vélemény
JURI_AD(2022)736462

VÉLEMÉNY
a Jogi Bizottság részéről
a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére
egyes irányelveknek az egységes európai hozzáférési pont létrehozásával és működésével összefüggő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2021)0724 - C9-0437/2021 - 2021/0379(COD))
A vélemény előadója: Pascal Durand

30.11.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: