Udtalelse - JURI_AL(2011)465052Udtalelse
JURI_AL(2011)465052

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD))

27.5.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: