Advies - JURI_AL(2011)465052Advies
JURI_AL(2011)465052

van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD)(COD))

27.5.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: