Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD))

27.5.2011

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: