3.9.2015
JURI_AL(2015)564927
Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (COM(2014/0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 160kWORD 84k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik