3.9.2015
JURI_AL(2015)564927
Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta (COM(2014/0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 155kWORD 84k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö