3.9.2015
JURI_AL(2015)564927
Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ (COM(2014/0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 170kWORD 112k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti