3.9.2015
JURI_AL(2015)564927
Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad
(COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 163kWORD 319k
Juridische mededeling - Privacybeleid