3.9.2015
JURI_AL(2015)564927
Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje smernica Rady 90/167/EHS (COM (2014/0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255 (COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 173kWORD 106k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia