19.2.2016
JURI_AL(2016)576992
Становище относно правното основание на предложението за решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси [2015/0135 (NLE) - 13806/2015 - C8-0410/2015]

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 186kWORD 95k
Правна информация - Политика за поверителност