19.2.2016
JURI_AL(2016)576992
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja nende sellega ühinemist liidu nimel, välja arvatud õigusalast koostööd tsiviilasjades käsitlevad aspektid [2015/0135 (NLE) - 13806/2015 - C8-0410/2015] - arvamus õigusliku aluse kohta

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 158kWORD 75k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika