19.2.2016
JURI_AL(2016)576992
Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja [2015/0135(NLE) - 13806/2015 - C8-0410/2015]

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 158kWORD 75k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö