19.2.2016
JURI_AL(2016)576992
Mišljenje o pravnoj osnovi prijedloga odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica u ime Unije Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima [2015/0135 (NLE) - 13806/2015 - C8-0410/2015]

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 169kWORD 90k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti