19.2.2016
JURI_AL(2016)576992
Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās [2015/0135 (NLE) - 13806/2015 - C8-0410/2015)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 174kWORD 91k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika