19.2.2016
JURI_AL(2016)576992
Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w imieniu Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych [2015/0135 (NLE) - 13806/2015 - C8-0410/2015]

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 172kWORD 92k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności