19.2.2016
JURI_AL(2016)576992
Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach [2015/0135 (NLE) - 13806/2015 - C8-0410/2015].

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 175kWORD 90k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia