19.2.2016
JURI_AL(2016)576992
Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, och om medlemsstaternas anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete [2015/0135 (NLE) - 13806/2015 - C8-0410/2015]

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 162kWORD 75k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy