9.5.2012
JURI_AM(2012)489397
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
101 - 267
Návrh zprávy
Klaus-Heiner Lehne
(PE485.920v03-00)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem podniků
Návrh směrnice
(COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 386kWORD 1198k
Právní upozornění - Ochrana soukromí