9.5.2012
JURI_AM(2012)489397
MUUDATUSETTEPANEKUD
101-267
Raporti projekt
Klaus-Heiner Lehne
(PE485.920v03-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 340kWORD 1073k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika