9.5.2012
JURI_AM(2012)489397
TARKISTUKSET
101 - 267
Mietintöluonnos
Klaus-Heiner Lehne
(PE485.920v03-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 329kWORD 889k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö