9.5.2012
JURI_AM(2012)489397
PAKEITIMAI
101-267
Pranešimo projektas
Klaus-Heiner Lehne
(PE485.920v03-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2011) 0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 368kWORD 1270k
Teisinė informacija - Privatumo politika