9.5.2012
JURI_AM(2012)489397
GROZĪJUMI Nr.
101 - 267
Ziņojuma projekts
Klaus-Heiner Lehne
(PE485.920v03-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem
Direktīvas priekšlikums
(COM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 392kWORD 1272k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika